Kursevi su koncipirani po programima Berkli koledža iz Bostona u trajanju od 12 nedelja (tri meseca).
Časovi su jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta u grupama do 6 učenika.
Cene kurseva Početni 1 i Početni 2, koji su navedeni u okviru škole bubnjeva, su 100 eura mesečno.
Cene kurseva Srednji 3 i Srednji-napredni 4, koji su navedeni u okviru škole bubnjeva, su 150 eura mesečno.
Cena svakog kursa koji je naveden u okviru bubnjarske akademije, isključujući napredne * (Advanced), je 200 eura mesečno.
Cena svakog naprednog * (Advanced) kursa koji je naveden u okviru bubnjarske akademije je 300 eura mesačno.

Lista kurseva:

 1. Početni 1
 2. Početni 2
 3. Srednji 3
 4. Srednji-Napredni 4
 5. Lead Sheet Interpretation/Interpretacija Lead Sheet-ova
 6. Advanced Drum Chart Reading/Napredni nivo čitanja bubnjarskih čartova
 7. Snare Drum for Drum Set Principal
 8. Concert Snare Drum Techniques
 9. Polyrhythms  1/Poliritmije 1
 10. Polyrhythms 2/Poliritmije 2
 11. Advanced Rudiments 1/Napredni rudimenti 1
 12. Advanced Rudiments 2/Napredni rudimenti 2
 13. Rudimental Application for Drum Set/Primena rudimenata na bubnjevima
 14. Solo Construction for Drum Set/Principi konstruisanja i sviranja sola na bubnjevima
 15. Double Bass Drumming/Sviranje duplom pedalom
 16. Rock Repertoire/Rok repertoar
 17. Jazz Repertoire/Džez Repertoar
 18. Advanced Jazz Drumming/Napredni nivo sviranja džeza
 19. Fusion Repertoire/Fjužn repertoar
 20. Advanced Fusion Drumming/Napredni nivo sviranja fjužna
 21. Brush Techniques/Tehnike Sviranja Metlicama
 22. Advanced Brush Drumming/Napredni nivo sviranja metlicama
 23. Afro-Cuban Rhythms for the Drum Set/Afro-kubanski ritmovi
 24. Brazilian Rhythms for Drum Set/Brazilski ritmovi
 25. Caribbean Rhythms for Drum Set/Karipski ritmovi
 26. South American Rhythms for Drum Set/Južnoamerički ritmovi
 27. Techno Drum Set Performance/Tehno, Džangl, Drum ‘n’ bass
 28. New Orleans Drumming/Nju Orleans stil
 29. Odd Time Signatures/Neparni ritmovi
 30. Advanced Odd Time Drumming/Napredno sviranje neparnih ritmova