PROGRAM:

– Razvijanje fundamentalne tehnike ruku i nogu.
– Razvijanje osnovne koordinacije.
– Brojanje.
– Zapisivanje, čitanje i interpretacija nota.
– 13 osnovnih američkih rudimenata:

 1. Single paradiddle
 2. Double paradiddle
 3. Long roll
 4. Five stroke roll
 5. Seven stroke roll
 6. Nine stroke roll
 7. Single stroke roll
 8. Ruffs
 9. Single ratamacue
 10. Double ratamacue
 11. Triple ratamacue
 12. Lesson 25
 13. Flams

Upoznavanje sa osnovnim ritmičkim patternima 6 stilova:

 1. Swing
 2. Shuffle
 3. Funk
 4. Rock
 5. Bossa nova
 6. Mambo

Knjige koje se koriste u okviru ovog kursa su:

 1. Garwood Whaley – Musical studies for the intermediate Snare Drummer
 2. Charley Wilcoxon – The All American Drummer

* Ovaj kurs otvoren je za bubnjare svih nivoa i nisu potrebni nikakvi preduslovi.