PROGRAM:

Ovaj kurs fokusiran je najviše na razvijanje jazz jezika, koordinacije i interpretacije u okviru jazz muzike.

– Nastavak razvijanja  tehnike ruku i nogu.
– Nastavak razvijanja  koordinacije.
– Brojanje.
– Nastavak zapisivanja, čitanja i interpretacije nota.
– Osnovni paterni i tehnike sviranja metlicama.

– 13 dodatnih američkih rudimenata:

 1. Flam tap
 2. Flam accent
 3. Flam paradiddle
 4. Flam paradiddle-diddle
 5. Flamacue
 6. Single drag
 7. Double drag
 8. Drag paradiddle #1
 9. Drag paradiddle #2
 10. Ten stroke roll
 11. Eleven stroke roll
 12. Thirteen stroke roll
 13. Fifteen stroke roll

Nastavak rada na 6 stilova:

 1. Swing
 2. Shuffle
 3. Funk
 4. Rock
 5. Bossa nova
 6. Mambo

– u kontekstu forme od 12 taktova (Blues), 16 i 32 takta jazz standarda.

Knjige koje se koriste u okviru ovog kursa su:

 1. Garwood Whaley – Musical studies for the intermediate Snare Drummer
 2. Charley Wilcoxon – The All American Drummer
 3. Ted Reed – Syncopation
 4. John Riley – The Art of Be Bop Drumming

*Uslov za upis na ovaj kurs je zavržen “Početni 1”, ili audicija za direktan upis.