PROGRAM:

Ovaj kurs fokusiran je najviše na razvoj sviranja, koordinacije i interpretacije u okviru Afro-Cuban, Caribbean i Brazilian stilova:

  1. Songo
  2. 6/8 Afro-cuban
  3. Samba
  4. Baiao
  5. Calypso
  6. Soca

– Nastavak razvijanja tehnike, koordinacije, čitanja i interpretacije.
– Nastavak rada na 26 standardnih američkih rudimenata.

Knjige koje se koriste u okviru ovog kursa su:

  1. Charley Wilcoxon – The All American Drummer
  2. Ted Reed – Syncopation
  3. Anthony Cirone – Portraits in Rhythm
  4. Duduka da Fonsceca and Bob Weiner – Brazilian Rhythms for Drum Set

*Uslov za upis na ovaj kurs je zavržen “Početni 2”, ili audicija za direktan upis.